SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Viên bi cao su có thể được sử dụng như van điều chỉnh hoặc van khóa chất lỏng.

Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls 
 Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls

 cao su viet | lmqShare |  Ống nhún cao su  (18/01/2018)
  Viên bi cao su  (11/01/2018)
  Bánh xe cao su  (09/01/2018)
  Van cánh bướm  (05/01/2018)