SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Viên bi cao su có thể được sử dụng như van điều chỉnh hoặc van khóa chất lỏng.

Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls 
 Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls

 cao su viet | lmqShare |  Rubber product  (17/07/2018)
  Cao su giảm chấn  (14/07/2018)
  Food grade rubber  (13/07/2018)
  Dây cuaroa  (12/07/2018)