SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Viên bi cao su có thể được sử dụng như van điều chỉnh hoặc van khóa chất lỏng.

Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls 
 Viên bi silicone | Silicone balls  Bi cao su EPDM | EPDM rubber balls

 cao su viet | lmqShare |  Cao su khớp nối  (22/04/2018)
  Cao su giảm chấn  (17/04/2018)
  Rubber joint  (15/04/2018)
  Digit rubbers  (15/04/2018)