SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Sản phẩm bánh đà bằng vật liệu cao su, PU được ứng dụng phổ biến trong ngành chế biến gỗ.


Bánh đà máy cắt vòng	   Bánh đà cao su 
Bánh đà máy cắt vòng  Bánh đà cao su

cao su viet | vtcCác tin khác

  Chemical resistance rubber  (19/06/2018)
  V packing seal  (16/06/2018)
  Technical rubber  (16/06/2018)
  Rubber suction cup  (15/06/2018)
  Flexible coupling  (15/06/2018)
  Synthetic rubber  (12/06/2018)
  Cao su kỹ thuật  (10/06/2018)
  Vòng đệm cao su  (07/06/2018)
  Butterfly valves  (05/06/2018)
  Cao su chịu hóa chất  (30/05/2018)