SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Oring, đệm cao su có tác dụng làm kín, chống ồn, kháng dầu, kháng hóa chất,...


Oring	  Oring kháng hóa chất 
Oring Oring kháng hóa chất

cao su viet | vtc