SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Oring, đệm cao su có tác dụng làm kín, chống ồn, kháng dầu, kháng hóa chất,...


Oring	  Oring kháng hóa chất 
Oring Oring kháng hóa chất

cao su viet | vtcShare |  Rubber belt  (10/08/2018)
  Synthesis rubber  (10/08/2018)
  Heat resistant joint  (07/08/2018)
  Cao su phụ tùng  (06/08/2018)
  Rubber machine feet  (05/08/2018)