SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gasket đường ống dẫn chất lỏng bằng cao su EPDM và Silicone.

 Gasket EPDM đường ống  Gasket silicone đường ống
Gasket EPDM đường ống
Gasket silicone đường ống

cao su viet | lmq

Các tin khác

  Cao su khớp nối  (22/04/2018)
  Cao su giảm chấn  (17/04/2018)
  Rubber joint  (15/04/2018)
  Digit rubbers  (15/04/2018)
  Tấm silicone  (08/04/2018)
  Technical rubber detail  (09/04/2018)
  Phớt cao su máy khí nén  (05/04/2018)