SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Viên bi cao su sàng rung giúp điều chỉnh lượng chảy của nguyên liệu trên các sàng rung.

                            Bi cao su sàng rung     

Bi cao su sàng rung
       
cao su viet | vtc