SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Tấm silicone được dùng như tấm lót chịu nhiệt trong ngành sản xuất thực phẩm.


Tấm silicone   Tấm silicone thực phẩm 
 Tấm silicone  Tấm silicone thực phẩm

 cao su viet | vtcShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)