SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Được sử dụng trong các máy bao bì đóng gói hay vào túi ngành thực phẩm.


Cánh quạt cao su máy làm túi  Cánh quạt silicone đáy túi 
 Cánh quạt cao su máy làm túi  Cánh quạt silicone đáy túi

 cao su viet | vtcShare |  Brush rubber rollers  (27/01/2020)
  Khớp nối vuông  (22/01/2020)
  Cao su chắn bụi  (20/01/2020)
maillot cyclisme pas cher