SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ống nhún cao su, silicone được bọc bên ngoài các khớp nối để che bụi, dầu nhớt,...


 Ống nhún	  Ống nhún silicone khớp nối 
 Ống nhún Ống nhún silicone khớp nối

 cao su viet | vtcShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)