SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Màng bơm cao su là một sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, nó đòi hỏi phải kết hợp được khả năng chịu đựng dung môi, chất lỏng cần bơm với khả năng chịu áp lực rất lớn.

Màng bơm cao su nước hồ
Màng bơm cao su máy khí nén
Màng bơm cao su nước hồ Màng bơm cao su máy khí nén

cao su viet | tth
Share |maillot cyclisme pas cher