SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gasket nắp bồn thường được sử dụng làm kín miệng bồn trong ngành công nghiệp nước giải khát.


Gasket nắp bồn  Gasket nắp bồn nước ngọt 
 Gasket nắp bồn  Gasket nắp bồn nước ngọt

 cao su viet | vtcShare |  Small forklift drive wheels  (19/03/2019)
  Con lăn ép nhiệt  (15/03/2019)
  Nhà máy sản xuất cao su  (12/03/2019)
  Air shaft rubber tube  (08/03/2019)
  Paper sucker  (05/03/2019)