SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Gasket nắp bồn thường được sử dụng làm kín miệng bồn trong ngành công nghiệp nước giải khát.


Gasket nắp bồn  Gasket nắp bồn nước ngọt 
 Gasket nắp bồn  Gasket nắp bồn nước ngọt

 cao su viet | vtcShare |  Con lăn cao su chà nhám  (20/03/2018)
  Dây cua roa  (17/03/2018)
  Tấm cao su  (16/03/2018)
  Seal cao su, silicone  (15/03/2018)
  Ống cao su silicone  (13/03/2018)