SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt có các sản phẩm cao su thực phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của QCVN, FDA và JIS.

đệm tròn silicone thực phẩm joint EPDM miệng bồn thực phẩm
Đệm tròn silicone thực phẩm
Joint EPDM miệng bồn thực phẩm

cao su viet | tth
Share |maillot cyclisme pas cher