SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su chịu hóa chất đáp ứng được yêu cầu trong môi trường đặc biệt, đòi hỏi vật liệu có khả năng kháng hóa chất.


 Cao su kháng hóa chất	   Cao su chịu hóa chất 
 Cao su kháng hóa chất  Cao su chịu hóa chất

 cao su viet | vtcShare |  Small forklift drive wheels  (19/03/2019)
  Con lăn ép nhiệt  (15/03/2019)
  Nhà máy sản xuất cao su  (12/03/2019)
  Air shaft rubber tube  (08/03/2019)
  Paper sucker  (05/03/2019)