SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh in vật liệu cao su, silicone thường được sử dụng trong ngành bao bì dược phẩm.

Bánh in cao su | Applicator rollers  Bánh in silicone | Silicone applicator rollers 
Bánh in cao su | Applicator rollers  Bánh in silicone | Silicone applicator rollers

cao su viet | vtcShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)