SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh in vật liệu cao su, silicone thường được sử dụng trong ngành bao bì dược phẩm.

Bánh in cao su | Applicator rollers  Bánh in silicone | Silicone applicator rollers 
Bánh in cao su | Applicator rollers  Bánh in silicone | Silicone applicator rollers

cao su viet | vtcShare |  Rubber belt  (10/08/2018)
  Synthesis rubber  (10/08/2018)
  Heat resistant joint  (07/08/2018)
  Cao su phụ tùng  (06/08/2018)
  Rubber machine feet  (05/08/2018)