SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sự lão hóa cao su có rất nhiều kiểu lão hóa khác nhau. Có loại khi lão hóa thì cứng lên có loại khi lão hóa thì chảy nhão ra. Thực chất sự lão hóa của cao su phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của loại cao su đó.

Như chúng ta đã biết cao su là sự kết hợp của vô số các dây hidrocarbon lại với nhau, khi lưu hóa cao su thì các dây này liên kết mạng không gian với nhau làm cho cao su có tính đàn hồi, tính kháng xé tốt hơn rất nhiều khi chưa lưu hóa.
Do đó khi có sự lão hóa thì tùy thuộc vào thành phần cấu tạo của cao su mà có các hiện tượng sau:

Khi sự lão hóa làm cắt đứt các dây hidrocarbon, thì sẽ làm cho cao su bị răn nứt, bong tróc bề mặt.

Khi sự lão hóa tạo thêm các liên kết mạng không gian làm các dây hidrocarbon liên kết chặt chẽ với nhau dẫn đến cao su sẽ bị cứng lên.

Khi sự lão hóa làm làm mất các liên kết mạng không gian, lúc này giữa các dây hirdrocarbon không còn các liên kết cộng hóa trị (liên kết mạnh), mà chỉ còn lực liên kết liên phân tử (liên kết Walldervar?) lực liên kết này rất yếu, nên làm cho cao su bị chảy nhão ra ( các dây hidrocarbon trượt lên nhau), đây là hiện tượng lão hóa PU.

Trục cao su ngành tấm - thép lá 

 Truc cao su nganh tam-thep la


Nguồn:
http://caosu.org/showthread.php/354-S%E1%BB%B1-l%C3%A3o-h%C3%B3a-PU-(-Polyurethane)
(ntt)
Share |maillot cyclisme pas cher