SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Nhà máy cao su Việt | Phòng thử nghiệm cao su kỹ thuật | Nơi sản xuất cao su chính xác | Sản phẩm cao su làm kín - Joint, phớt, đệm, gasket, goăng làm kín

 Vòng đệm cao su làm kín Gasket silicone chịu nhiệt cao 

 Vòng đệm cao su làm kín

 Gasket silicone chịu nhiệt cao


(ntt)
Share |maillot cyclisme pas cher