SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm vòng đệm cao su được sử dụng như một thiết bị làm kín trong nhiều loại máy móc, thiết bị.


 Vòng đệm cao su EPDM	   Vòng đệm cao su NBR 
 Vòng đệm cao su EPDM  Vòng đệm cao su NBR

 cao su viet | vtcShare |