SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su kỹ thuật dùng trong ngành gỗ có rất nhiều loại khác nhau, trong đó hai loại thường được nhắc đến là trục lăn keo và trục chà nhàm thùng.

 Trục lăn keo có rãnh Trục chà nhám thùng ngành gỗ
 Trục lăn keo có rãnh Trục chà nhám thùng ngành gỗ 

cao su viet | tth
Share |maillot cyclisme pas cher