SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn cao su chà nhám được sử dụng trong dây chuyền đánh bóng kim loại.


 Con lăn cao su chà nhám  Con lăn cao su chà nhám kim loại 
 Con lăn cao su chà nhám Con lăn cao su chà nhám kim loại

 cao su viet | vtcShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)