SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANEPhễu hút có phần cao su bám chặt vào phôi kim loại theo yêu cầu của khách hàng.

Phễu hút  Phễu hút chân không 
 Phễu hút  Phễu hút chân không
 cao su viet | lmqShare |