SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu cao su hút chân không có tác dụng vận chuyển các sản phẩm dạng tấm phẳng trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.


Phễu hút chân không | Suction cups  Phễu cao su hút chân không mặt kính | Vacuum cups and vacuum fittings 
 Phễu hút chân không | Suction cups Phễu cao su hút chân không mặt kính | Vacuum cups and vacuum fittings

 cao su viet | vtcShare |  Rubber belt  (10/08/2018)
  Synthesis rubber  (10/08/2018)
  Heat resistant joint  (07/08/2018)
  Cao su phụ tùng  (06/08/2018)
  Rubber machine feet  (05/08/2018)