SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút cao su có chức năng giữ và di chuyển các sản phẩm trong những dây chuyền sản xuất.

Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups  
Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups


 cao su viet | lmq


Share |