SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút cao su có chức năng giữ và di chuyển các sản phẩm trong những dây chuyền sản xuất.

Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups  
Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups


 cao su viet | lmq


Share |  Cao su khớp nối  (22/04/2018)
  Cao su giảm chấn  (17/04/2018)
  Rubber joint  (15/04/2018)
  Digit rubbers  (15/04/2018)