SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút cao su có chức năng giữ và di chuyển các sản phẩm trong những dây chuyền sản xuất.

Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups  
Phễu chân không | Vacuum cups  Giác hút cao su | Vacuum suction cups


 cao su viet | lmq


Share |  Ống nhún cao su  (18/01/2018)
  Viên bi cao su  (11/01/2018)
  Bánh xe cao su  (09/01/2018)
  Van cánh bướm  (05/01/2018)