SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Khớp nối mềm được sử dụng để làm kín trong các hệ thống đường ống.


Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder 
 Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder

 cao su viet | vtcShare |  Joint cao su  (22/05/2018)
  Bánh xe cao su, PU  (20/05/2018)
  Khớp nối mềm  (18/05/2018)
  Bi cao su sàn rung  (17/05/2018)