SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Khớp nối mềm được sử dụng để làm kín trong các hệ thống đường ống.


Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder 
 Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder

 cao su viet | vtcShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)