SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Khớp nối mềm được sử dụng để làm kín trong các hệ thống đường ống.


Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder 
 Khớp nối mềm ống xả liệu | Flexible silicone coupling  Khớp nối mềm ống xả liệu bột sữa | Flexible coupling of milk powder

 cao su viet | vtcShare |  Cao su đánh lông gà  (21/02/2018)
  Chân đế cao su  (19/02/2018)
  Bánh đà máy cắt vòng  (17/02/2018)
  Cao su chịu nhiệt  (16/02/2018)
  Dây đai cao su  (14/02/2018)