SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANECon lăn cao su, con lăn máy bào bốn mặt được sử dụng nhiều trong ngành gỗ.


Con lăn máy bào bốn mặt | Rubber roller  for power feed  Con lăn cao su | Rubber rollers 
 Con lăn máy bào bốn mặt | Rubber roller
for power feed
Con lăn cao su | Rubber rollers
 
cao su viet | lmqShare |  Mút nhổ lông gia cầm  (16/01/2019)
  Bánh in silicone  (15/01/2019)