SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANECon lăn cao su, con lăn máy bào bốn mặt được sử dụng nhiều trong ngành gỗ.


Con lăn máy bào bốn mặt | Rubber roller  for power feed  Con lăn cao su | Rubber rollers 
 Con lăn máy bào bốn mặt | Rubber roller
for power feed
Con lăn cao su | Rubber rollers
 
cao su viet | lmqShare |  Rubber belt  (10/08/2018)
  Synthesis rubber  (10/08/2018)
  Heat resistant joint  (07/08/2018)
  Cao su phụ tùng  (06/08/2018)
  Rubber machine feet  (05/08/2018)